مدیریت ارتباط با مشتریcrm

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

دریکی از مقالات گذشته به موضوع نیازسنجی و درک نیاز های مشتریان پرداختیم در این مقاله برآنیم تا به مبحث مدیریت ارتباط با مشتری (crm)بپردازیم. این یک تعریف ساده از CRM است : مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) یک فناوری برای مدیریت روابط و تعامل شرکت شما با مشتریان و همچنین مشتریان بالقوه است. هدف ساده…