کارهای تولیدی پر درآمد

کارهای تولیدی سودآور

مشاغل تولیدی با درآمد بالا 1) ساخت درب و پنجره آلومینیوم از مشاغل تولیدی سودآور از آلومینیوم سازی میتوان نام برد.استفاده از آلومینیوم در مجتمع های تجاری ، ساختمان ها ، سالن های نمایش ، تئاترها و … به دلیل سبک وزن بودن و عملکرد بسیار گسترده  آن است. ساخت انواع درها و پنجره ها…