کارآفرینان ارانی

کارآفرینان ایرانی بخش اول

محسن اصفهانیان: بنیان گذار برند گراد اگر جزو طبقه متوسط جامعه هستید و براي خرید یک دست کت وشلوار مردانه برنامه ریزي کرده اید، بهترین مارك هاي تولید داخل را احتمالا “هاکوپیان”، ” گراد”، “ماکسیم” یا ” ایکات” می دانید. اما به نظر می رسد نمی توانید از قیمت مناسب و تنوع محصول در کت…