کارآفرینان ارانی

کارآفرینان ایرانی بخش دوم

بابک بختیاري:کارآفرین برتر بخش خدمات(آیس پک) نام شرکت: آیس پک ایرانیان موضوع کسب وکار: تهیه بستنی آیس پک و فرانشایز محصولات در سال 1357 در تهران به دنیا آمدم. پدرم شغل آزاد دارد و مادرم خانه دار است. از دوران نوجوانی علاقه زیادي به کسب درآمد فراوان داشتم به طوري که دور از چشم خانواده…