تحلیل تکنیکال مادیرا

تحلیل مادیرا(1399/2/7)

مادیرا: پس از شکست کانال ، اصلاح زمانی در سهم صورت گرفته و قیمت به سقف کانال پولبک انجام داده است.پولبک به سقف کانال در قالب اصلاح مثلث صورت گرفته و با عبور قیمت از سقف قبلی ،می توان گفت اصلاح سهم به پایان رسیده و روند رو به رشد قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.

فناوری اطلاعات و کسب وکارها2-min

موارد استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات در کسب و کار

کاربرد فناوری اطلاعات در کسب وکار در مورد اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار در مقاله قبلی به تفضیل صحبت کردیم در این مقاله برانیم که موارد استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. امروزه کسب وکار ها، بیشتر از گذشته به فناوری متکی هستند و…