تحلیل تکنیکال دلار

تحلیل تکنیکال دلار(1399/3/11)

تحلیل تکنیکال دلار طبق پیش بینی گذشته ، قیمت دلار تا 18000 تومان افزایش یافته است. در حال حاضر دلار با مقاومت سقف کانال خود و همچنین مقاومت تاریخی خود(19000 تومان) درگیر است. در صورتی که قیمت بتواند بالای سقف تاریخی خود تثبیت کند می توان انتظار رشد مجدد قیمت ها را( 26 و 38…