کارآفرینان موفق

ویژگی های کارآفرینان موفق

ویژگی کارافرین موفق : در مقاله قبلی نقشه راه کارافرینی را توضیح دادیم در این مقاله برآنیم به ویژگی های کارافرینان موفق بپردازیم. کارآفرین فردی که با پذیرفتن ریسک اقتصادی و با امید به سودآوری، یک کسب‌وکار را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند. کارآفرینی  یک هنر است  برخی از افراد دارای خصوصیات ذاتی هستند تا بتوانند…