فروش تخصصی

21 تکنیک جامع و کاربردی فروش قدرتمند

چه چیزی باعث می شود برخی از افراد فروشی بهتر از سایرین داشته باشند؟ مطمئنا داشتن مهارت و تجربه شخصی مناسب بسیار مهم است ، اما داشتن توانایی تبدیل مداوم به مشتری بالقوه ،  اجرای فروش  بین افراد برتر فروش در شرکت (یا منطقه) به مهارت و تجربه ی بیشتری نیاز دارد. در طی چند…