بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایلی

بازاریابی موبایل چیست؟ بازاریابی موبایل هر فعالیت تبلیغاتی است که موجب ارتقاء محصولات و خدمات از طریق دستگاه های تلفن همراه ، مانند تبلت و تلفن های هوشمند می شود. بازاریابی موبایل از ویژگیهای فناوری مدرن موبایل ، از جمله خدمات موقعیت مکانی ، می تواند برای تنظیم برنامه های بازاریابی مبتنی بر موقعیت مکانی…