روابط عمومی اهداف

انواع روابط عمومی ،اهمیت و وظایف آنها

روابط عمومی یک فرایند ارتباطی استراتژیک است که شرکت ها ، افراد و سازمان ها را برای ایجاد روابط سودمند با یکدیگر بهره مند می کند. یک متخصص روابط عمومی یک برنامه ارتباطی ویژه تهیه می کند و از رسانه های مستقیم و غیرمستقیم برای ایجاد و حفظ تصور مثبت از برند و رابطه محکم…