مدل کسب و کار -business model

یک مدل کسب و کار چیست ؟

شرح نمونه اولیه شما ممکن است برای سرمایه گذاران آماده باشد اما اگر یک مدل کسب و کار برای آن وجود نداشته باشد، هیچ ارزشی ندارد. چگونه می خواهید برای همه توضیح دهید که محصول شما چه کاری را انجام می دهد؟ و یا چگونه می خواهد ارزشی را برای مشتریان و همچنین شرکت ایجاد…