کاهش هزینه های شرکت /COST CONROL

چگونه هزينه شركت را كنترل كنيم

فشارهاي فعلي بر بسياري از صنايع ايران به ويژه تهديداتي كه ازلحاظ هزینه ای از طرف شركت‌هاي چيني و امثالهم به بخش‌هايي از بازارهاي ما وارد شده است مي‌تواند درس آموزنده‌اي براي توليدكنندگان ايراني باشد. به زعم بسياري از كارشناسان عمده‌ترين دليل ضعف توليدكنندگان ايراني بالا بودن هزينه‌هاي توليد يا همان بهاي تمام شده محصولات…