تعامل با مشتریان

 چگونه مشتریان را عاشق تجارت خود کنیم؟

مشتریان شما انتظارات زیادی دارند – و اگر تجارت شما نتواند آنها را برآورده کند ، آنها شما را به خاطر رقبای خود ترک می کنند. اگر به نظر سخت می رسد ، خوب است.مشتری ها علاوه بر دریافت محصول یا خدماتی که برای آنها مفید باشد ،  می خواهند از شرکتهایی خریداری کنند که…