روش های جذب مشتری

چگونه مشتریان بیشتری جذب کنیم

چگونه مشتریان بیشتری جذب کنیم   1) مشتری ها را از طریق محل کار خود پیدا کنید. مشاغل کوچک بی شماری توسط متخصصین شاغل آغاز شده اند که: الف) از کارمندی شرکت به پیمانکاری تبدیل شده اند یا ب) مشتری یا دو مشتری شایسته ای پیدا کرده و برای تشکیل تجارت خود از آنها فرار…