تحلیل دلار(1399/6/24)

تحلیل تکنیکال دلار: در حال حاضر قیمت دلار در سقف کانال میان مدتی خود قرار گرفته است و وارد محدوده PRZ قیمتی خود شده است. محدوده نارنجی مشخص شده در تصویر(PRZ) ، محدوده مقاومتی محسوب می شود. بازه زمانی 26 شهریور الی 31 شهریور TRZ مهمی برای دلار محسوب می شود که دلار می تواند…

تحلیل تکنیکال دلار

تحلیل تکنیکال دلار(1399/3/11)

تحلیل تکنیکال دلار طبق پیش بینی گذشته ، قیمت دلار تا 18000 تومان افزایش یافته است. در حال حاضر دلار با مقاومت سقف کانال خود و همچنین مقاومت تاریخی خود(19000 تومان) درگیر است. در صورتی که قیمت بتواند بالای سقف تاریخی خود تثبیت کند می توان انتظار رشد مجدد قیمت ها را( 26 و 38…