تحلیل شاخص کل هموزن(1399/10/13)

شاخص  کل هم وزن شاخص هم وزن طی حرکتی از آخرین کف خود بر روی کف کانال حرکت صعودی خود را شروع کرده و در حال حاضر طی ضعفی که خریداران از خود نشان داده اند ( -RD ) وارد فاز اصلاح شده. در صورتی که با رسیدن به کف کانال صعودی مجددا تقاضا در…

تحلیل افق(1399/9/5)

تحلیل سهم افق کوروش قیمت سهم افق کوروش در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد و طی آخرین اصلاح خود تشکیل الگوی مثلث داده و قیمت مجدد به کف کانال رسیده است. با توجه به معاملات سهم می توان با در نظر گرفتن حد ضرر مشخص شده در تحلیل، انتظار رشد قیمت تا…

تحلیل تکنیکال سهم فسرب

تحلیل فسرب(1399/7/21)

تحلیل فسرب: سهم فسرب طی تحلیل های گذشته پیش رفته و به سقف کانال خود برخورد کرده و از آن خارج شده است ولی مجددا به کانال خود بازگشته و تا کف کانال خود اصلاح قیمتی انجام داده است. در صورتی که در کف کانال با افزایش تقاضا روبه رو شود و خط روند نزولی…

تحلیل تکنیکال سهم کحافظ

تحلیل کحافظ (1399/6/25)

تحلیل کحافظ: سهم پس از رشدی شارپ وارد فاز اصلاح شده است. اصلاح سهم در قالب الگوی کنج شکل گرفته و در گام آخر در کف کانال ساختار سر و شانه شکل گرفته است. در صورت شکست خط گردن الگوی سر و شانه می توان انتظار رشد قیمت تا سقف قبلی و در صورت شکست…

تحلیل تکنیکال سهم سفارس

تحلیل سفارس(1399/7/19)

تحیلیل سهم سفارس: با توجه به چارت قیمتی  سفارس، سهم موج 4 از 3 اصلی خود را به پایان رسانده است و اهداف موج 5  از 3 اصلی خود را دنبال می کند. همچنین در آخرین کف خود الگوی هارمونیک Shark را به پایان رسانده است. اهداف مشخص شده در چارت را می توان اهداف…

تحلیل تکنیکال سهم سکرد

تحلیل سکرد (1399/7/14)

تحلیل تکنیکال سکرد: سهم  سکرد پس از حرکتی شارپ از کانال بلند مدتی خود خارج شده است و طی حرکتی اصلاحی به سقف کانال شکسته شده پولبک انجام داده است. با توجه به واگرایی شکل گرفته در سهم و نحوه معاملات سهم به نظر میرسد سهم توانایی رشد تا سقف قبلی را دارد. در صورت…

تحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص(1399/7/10)

تحلیل بلند مدت شاخص کل: توجه به چارت بلند مدت شاخص کل بورس تهران، شاخص پس از عبور از کانال بسط یافته خود در حال پولبک به آن می باشد، تحلیل میان مدت شاخص کل: در عین حال شاخص طی حرکتی پر قدرت از کانال بسط یافته میان مدتی خود نیز عبور کرده و در…

تحلیل کرمان

تحلیل کرمان(1399/5/12)

تحلیل تکنیکال سهام کرمان: قیمت حرکت پرشتابی را انجام داده است وطی چند ماه گذشته شاهد اصلاح زمانی در سهم بودیم. قیمت در حرکت آخر توانسته است سقف کانال بلند مدتی خود را بشکند و حرکت پر قدرتی را آغاز کرده است. تارگت مشخص شده در تحلیل را میتوان به عنوان اولین تارگت برای قیمت…

تحلیل تکنیکال بهپاک

تحلیل بهپاک(1399/4/11)

تحلیل تکنیکال سهام بهپاک: سهم طی چند ماه گذشته در یک کانال صعودی در حال حرکت بوده است. طی چند روز گذشته با حجم بالا درگیر مقاومت سقف کانال کوتاه مدتی خود بوده است . در صورت شکست این کانال رشد قیمت سهم تا سقف کانال بلند مدتی و تارگت مشخص شده را می توان…