تحلیل تکنیکال سهم فسرب

تحلیل فسرب(1399/7/21)

تحلیل فسرب: سهم فسرب طی تحلیل های گذشته پیش رفته و به سقف کانال خود برخورد کرده و از آن خارج شده است ولی مجددا به کانال خود بازگشته و تا کف کانال خود اصلاح قیمتی انجام داده است. در صورتی که در کف کانال با افزایش تقاضا روبه رو شود و خط روند نزولی…