فناوری اطلاعات و کسب وکارها2-min

موارد استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات در کسب و کار

کاربرد فناوری اطلاعات در کسب وکار در مورد اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار در مقاله قبلی به تفضیل صحبت کردیم در این مقاله برانیم که موارد استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. امروزه کسب وکار ها، بیشتر از گذشته به فناوری متکی هستند و…

فناوری اطلاعات

اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار

  مقدمه: امروزه ، فناوری در زندگی روزمره ما بسیار مهم است. این امر بر افراد ، جوامع ، مشاغل و ملت تأثیر می گذارد. تکنولوژی بر دنیای تجارت تأثیر بسیار دارد. این امر به جنبه هایی از مدیریت ، ساخت ، تولید،  بازاریابی محصولات ارتباطی و انواع قرار دادها کمک کرده است. طی دو…