تحلیل طلا

تحلیل اونس جهانی(1399/2/26)

اونس جهانی طی یک حرکت شارپ خود را به قیمت 1748 دلار رسانیده و سپس اصلاح زمانی در آن اتفاق افتاده است . با توجه به چارت در صورت شکست روند نزولی میتوان انتظار رشد قیمت اونس جهانی را تا تارگت 1780دلار در گام اول و در صورت شکست این مقاومت، رشد قیمت ها تا سقف…

تحلیل تکنیکال-طلا

تحلیل طلا

قمیت طی حرکتی پر قدرت به مقاومت 2235 تومانی خود رسیده و به آن واکنش نشان داده است و طی اصلاح زمانی خود را به خط روند رسانده است. با شکست مقاومت می توان احتمال رشد قیمت تا سقف کانال را برای آبشده متصور شد.

تحلیل تکنیکال -شبندر

تحلیل شبندر(1399/1/31)

شبندر: با کاهش نرخ قیمت نفت جهانی این سهم نیز وارد اصلاح قیمتی و زمانی شده است وقیمت تا تراز 61.8 درصد فیبوناچی و مقاومت استاتیک خود ریزش قیمتی داشته است. قیمت طی برگشت از این سطح با افزایش تقاضا و کد به کد حقوقی به حقیقی رو به رو شده است. انتظار می رود…

تحلیل تکنیکال-کوثر

تحلیل کوثر(1399/1/30)

کوثر: با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی (قمت 19500) رشد سهم متوقف شده و طی سه ماه گذشته در سهم اصلاح زمانی صورت گرفته است. اکنون قیمت با عبور از سقف قبلی و پولبک به آن در کف کانال صعودی خود قرار گرفته است. با رعایت حد ضرر مشخص شده در تحلیل دسترسی به تارگت…